top of page

Kamratföreningen
Änkor&Änkemän

Välkommen till vår förenings hemsida

Föreningen skapar mötesplats för dem som genom dödsfall mist sin partner. Att få träffa andra i samma situation är mycket värdefullt,vi vet hur det känns och kan stötta varandra som medmänniskor.Ge stöd och bidrar till gemenskap som därigenom underlättar vardagen

Vi finns i Eskilstuna

bottom of page