Kamratföreningen

Änkor & Änkemän

Våren 2020

Här kommer aktuella händelser och evenemang att presenteras. 

Våra onsdagsträffar sker på Ele0noragatan 18 Eskilstuna kl.14.00 Huset kallas Föreningshuset E18.

Månadsträffar sker på Senior Center Alva Myrdals gata 3 D Eskilstuna kl.13.00. En gång i månaden.

 UNDVIK STARKA DOFTER I PARFYN ELLER RAKVATTEN. DET FINNS ALLERGIKER I HUSET

Medlemsavgiften för året är 250 Kr. Kan betalas in på bankgiro 648-6559 Inbetalningskort finns på E 18

Glöm inte att ange namn, adress och telefon om ändring skett.

För nya medlemmar ange namn, adress och tel. nr. Gärna e-postadress om sådan finns. Inbetalningskort finns på E18.

Reducerad avgift till 150 kr. för medlemmar som startar efter den 1/7

                                                                            
OBS!

All verksamhet i Kamratföreningen Änkor & Änkemän är nedlagd pga. coronaviruset från och med den 17 mars. Vi återkommer med ytterligare besked senare när vi vet hur smittspridningen fortlöper och vilka rekommendationer som kommer.

Det omfattar hela programmet och all verksamhet på E18 och Munktell Arenan.

Lars Strand

Vår nya ordförande Lars Strand har avlidit till följd av Corona.

Vi sänder våra varmaste tankar till Lars familj, släkt och vänner. Så snabbt kan livet förändras.

 Hela föreningen Kamratföreningen Änkor & Änkemän känner med er.

Eftersom föreningsverksamheten ligger nere blir vår uppmaning Håll Ut och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Var rädda om er så ses vi igen när allt vänder. Håll gärna kontakt med varandra via telefon och sms för att minska ensamheten.

Styrelsen Kamratföreningen Änkor & Änkemän.

Start av utomhusträffar.

Vid styrelsemötet beslutades att återuppta sommarens utomhusträffar.

Den 3/6 kl.14.00 i Rothoffsparken

Tänk på Covd19, ingen närkontakt, minst 1½ meters avstånd.

Ta med stol, kaffe med dopp. Inställs vid dåligt väder.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna.