top of page

Välkommen till vår förenings hemsida​!

Föreningen skapar mötesplats för dem, som genom dödsfall mist sin partner.

Att få träffa andra i samma situation är mycket värdefullt, vi vet hur det känns och kan stötta varandra som medmänniskor. 

Ger stöd och bidrar till gemenskap som därigenom underlättar vardagen.

Vi är en politisk och obunden förening.

Vi finns i Eskilstuna

 

bottom of page