top of page
image.jpg

Välkommen till vår förenings hemsida​!


Föreningen skapar mötesplats för dem, som genom dödsfall mist sin partner . Att få träffa andra i samma situation är mycket värdefullt, vi vet hur det känns och kan stötta varandra som medmänniskor.Ger stöd och bidrar till gemenskap som därigenom underlättar vardagen.

Vi finns i Eskilstuna

Kamratföreningen

Änkor & Änkemän

bottom of page