Kamratföreningen

Änkor & Änkemän

Välkommen att höra av dig till oss!

Styrelsen för Kamratföreningen Änkor & Änkemän

Ordförande:

Vakant tills vidare pga. pandemin

Vice ordförande:

Bo Nilsson

Kassör:

Nils Erik Enström

Sekreterare:

Birgit Johansson

Ledamot:

Solbritt Nordin

Kontaktinformation

Kamratföreningen Änkor & Änkemän

Vi finns i Eskilstuna

Telefon:

072 393 30 17

Hemsida:

www.kamratforeningenaoa.com

Bankgiro:

648-6559